Lidmaatschap voorwaarden

Algemene Lidmaatschapsvoorwaarden en Informatie

Prijzen en betalingsmethoden
Deze pagina geeft u de voorwaarden voor het online lidmaatschap van Splonk.nl (“Lidmaatschap”). Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u overgaat tot aanschaf van een lidmaatschap via onze site. U moet begrijpen dat door de aanschaf van een lidmaatschap daarmee lid worden (“Lid”), u akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
U moet een kopie van deze Algemene Voorwaarden printen voor toekomstig gebruik omdat wij geen kopie voor u opslaan.
Klik op het selectievakje aan het eind van de Splonk Secure betaal pagina als u deze Algemene Voorwaarden accepteert. U zult begrijpen dat als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, u niet in staat zult zijn om een lidmaatschap aan te schaffen van onze site.

1. INFORMATIE OVER ONS

1.1 Wij voeren de website Splonk.nl uit. Wij zijn Splonk BV, een bedrijf geregistreerd in Nijmegen onder bedrijfsnummer 57151423. Verwijzingen in deze Algemene Voorwaarden naar ‘Wij’ is om Splonk BV te benoemen.
E-mail: dmitry@Splonk.com
Tel: +31 (0) 84 0033916

2. UW STATUS

2.1 Als u minderjarig bent dan heeft u de toestemming van een volwassene nodig voor het opzetten van een betaaldrekening bij Splonk.
2.2 Door aankoop van een lidmaatschap via onze site, bevestigt u dat u meerderjarig bent of toestemming heeft van de ouders.
2.3 Wij behouden ons het recht voor om Lidmaatschaps rekeningen die niet zijn gekocht door de rekeninghouder te annuleren.
3. HOE DE LIDMAATSCHAPOVEREENKOMST TUSSEN U EN ONS TOT STAND KOMT
3.1 Om lid te worden, wordt u door de volgende stappen geleid:
• Selecteer een van de volgende Lidmaatschap opties:
o een maand;
o zes maanden;
o twaalf maanden terugkerend; of
o alle opties zijn met eenmalige betaling
• Selecteer de betaalwijze uit (i) ideal/paysafe card of (ii) PayPal;
• U gaat dan naar de Splonk Secure Payment pagina waar u uw rekeninggegevens moet invoeren en deze Algemene Voorwaarden moet accepteren;
• U krijgt een melding dat uw betaling wordt verwerkt;
• U krijgt per e-mail een bevestiging van ontvangst van de betaling.
3.2 De overeenkomst tussen ons wordt alleen aangegaan als wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van de betaling hebben toegezonden.

4. PRIJZEN EN EXTRA KOSTEN

4.1 Wij bepalen de prijzen van Lidmaatschappen en de prijs vermeld bij aanmelding is de dan geldende prijs voor het abonnement; wij houden ons het recht voor de Lidmaatschapsprijzen van tijd tot tijd te wijzigen. We kunnen aanbiedingen uitvoeren waarin we van tijd tot tijd lidmaatschappen verkopen tegen gereduceerde prijzen of pakketten aanbieden met verschillende looptijden.
4.3 De huidige prijzen van Lidmaatschappen voor herinschrijvende Leden worden u verstrekt tijdens het inschrijvingsproces van het Lidmaatschap. Zoals voor nieuwe leden, herinschrijvende leden zullen de geldende prijzen betalen zoals meegedeeld in het inschrijvingsproces van het Lidmaatschap (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen zoals hierboven vermeld). Wij zijn niet verplicht om u dezelfde prijs te bieden als van uw vorige Lidmaatschap, noch enige prijs die voor nieuwe leden beschikbaar was tijdens uw vorige Lidmaatschap.
4.4 Lidmaatschapskosten zijn inclusief BTW of vergelijkbare plaatselijke omzetbelasting.
4.5 Credit card providers kunnen u extra kosten berekenen voor grensoverschrijdende Lidmaatschapstransacties (“Credit Card Kosten”). Credit Card Kosten zijn voor uw rekening. Wij ontvangen geen Credit Card Kosten en zijn niet verantwoordelijk voor hen. Neem contact op met uw credit card provider voor meer informatie.

5. BETAALWIJZEN

5.1 Lidmaatschappen kunnen op dit moment worden aangeschaft tegen de volgende valuta:
• in Euros (€) voor klanten in de EU;

5.2 Alle Lidmaatschapsaankopen worden verwerkt door veilige betalingsprocessors. Lidmaatschapsaankopen zullen op uw rekeningoverzicht worden weergegeven als “* SPLONK.NL”, “SPLONK * SPLONK.NL”, of “PAYPAL “.

5.3 Lidmaatschapskosten voor landen buiten het Verenigd Koninkrijk, de EU, Australië, Nieuw Zeeland, Canada en de VS zullen worden omgezet in de valuta waar de klant verblijft op het moment van online aankoop door de financiële instelling of kredietverstrekker van de klant.

5.4 Wij aanvaarden een verscheidenheid aan verschillende betaalmethoden en zullen het assortiment in de toekomst uitbreiden.

7. TERUGBETALINGEN

Lidmaatschappen zijn niet terugvorderbaar en niet overdraagbaar.

8. WIJZIGING VAN LIDMAATSCHAP PAKKETTEN
Lidmaatschapspakketten kunnen alleen worden gewijzigd door middel van:
• Annulering; of
• Heraanschaf.
8.2 Lidmaatschapspakketten kunnen niet worden gewijzigd door middel van overdracht of vernieuwing.

9. BEEINDIGING LIDMAATSCHAP
9.2 Lidmaatschappen worden niet automatisch verlengd en lopen af aan het einde van de twaalf maandelijkse periode.

10. LIDMAATSCHAPSVOORDELEN NA AFLOOP LIDMAATSCHAP OF VERLENGING

Alle in-game Lidmaatschapsvoordelen zullen worden opgeslagen, hergebruikt bij vernieuwing van het Lidmaatschap.
12 . BEVEILIGING VAN DE SITE
12.1 Wij gebruiken PCI DSS compliant third party payment providers en wij slaan geen credit card of bankgegevens op .
12.2 Alle creditcard-en bankgegevens overgedragen tussen de website en onze payment providers zijn gecodeerd vóór transmissie in overeenstemming met door de industrie beveiligde betalingsnormen .

11 . BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Als een van ons niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden , zal geen van ons verantwoordelijk zijn voor de eventuele verliezen die de ander lijdt, behalve voor die verliezen die wij of u redelijkerwijs konden voorzien die voortvloeien uit de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat we dit contract met elkaar aangingen. Wij sluiten onze aansprakelijkheid niet uit of beperken deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, voor fraude of enige andere aansprakelijkheid die het Engels recht ons niet toelaat om uit te sluiten of te beperken .
Splonk BV, licentiegevers en licentiehouders wijzen elke en alle garanties en voorwaarden (expliciet of impliciet) af voor zover toegestaan door de wet.

12 . COMMUNICATIE
U aanvaardt dat de communicatie met ons voornamelijk elektronisch zal zijn . Wij zullen contact met u opnemen per e-mail of u voorzien van informatie door het beschikbaar te stellen op Splonk.com . U gaat akkoord met deze elektronische communicatiemiddelen .

13 . ALGEMEEN
13.1 Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit besluit dat een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in enige mate is, zal de bepaling, in die mate alleen, worden gescheiden van de overige voorwaarden, die zullen blijven gelden voor zover toegestaan door de wet .

13.2 Een persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden zal geen rechten hebben onder of in verband met hen onder de Contracten (Rechten van derde partijen) Wet 1999 .

13.3 Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot uw lidmaatschap . U erkent dat u in deze Algemene Voorwaarden bent aangegaan zonder beroep te doen op enige beloften of andere dan die welke specifiek in deze Algemene Voorwaarden opgenomen verklaringen zijn aangegaan . Gebruik van Splonk.nl als Lid blijft onderworpen aan de Algemene Voorwaarden van de site .

13.4 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht en u en wij beiden onderwerpen ons aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken .